Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Daniel Wållander

Advokat

Rättsområden

Tvistelösning, Förvaltningsprocessrätt, GDPR

Erfarenheter

Advokatfirman Titov & Partners, 2020-

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté, utredningssekreterare, 2019-2020

Högsta förvaltningsdomstolen, justitiesekreterare, 2017-2019

Utrikesdepartementet (processgrupp), rättssakkunnig, 2016 - 2017

Justitiedepartementet, rättssakkunnig, 2013 - 2016

Svea hovrätt, domare (tf. hovrättsassessor), 2011 - 2013

Europadomstolen, sekonderad jurist, 2012 - 2013

Södertörns tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2010 - 2011

Mora tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2009 - 2010

Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2008 - 2009

Örebro tingsrätt, tingsnotarie, 2006 – 2008

Utbildning

Jur.kand. Uppsala universitet, 2006

Språk

Svenska, Engelska

Övrig information

Expert i Främjandeförbundsutredningen (SOU 2015:34), 2014-2015

Expert i utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (SOU 2016:7), 2014-2016

 

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent