Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Daniel Wållander

Biträdande Jurist

RÄTTSOMRÅDEN

Tvistelösning, Förvaltningsprocessrätt, GDPR

ERFARENHETER

Biträdande jurist, Advokatfirman Titov & Partners, 2020-

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté, utredningssekreterare, 2019-2020

Högsta förvaltningsdomstolen, justitiesekreterare, 2017-2019

Utrikesdepartementet (processgrupp), rättssakkunnig, 2016 - 2017

Justitiedepartementet, rättssakkunnig, 2013 - 2016

Svea hovrätt, domare (tf. hovrättsassessor), 2011 - 2013

Europadomstolen, sekonderad jurist, 2012 - 2013

Södertörns tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2010 - 2011

Mora tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2009 - 2010

Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2008 - 2009

Örebro tingsrätt, tingsnotarie, 2006 – 2008

UTBILDNING

Jur.kand. Uppsala universitet, 2006

SPRÅK

Svenska, Engelska

ÖVRIG INFORMATION

Expert i Främjandeförbundsutredningen (SOU 2015:34), 2014-2015

Expert i utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (SOU 2016:7), 2014-2016