Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Offentlig upphandling och övrig konkurrensrätt

Offentliga kontrakt har stor betydelse inom näringslivet, gäller ofta viktiga funktioner för samhället och avser betydande ekonomiska värden. Regelverket syftar huvudsakligen till att öppna upp för konkurrens på marknaden och att bästa anbud ska vinna.

Titov & Partners specialister inom offentlig upphandling har lång, bred och gedigen erfarenhet inom hela upphandlingsområdet. Vi anlitas som rådgivare av såväl leverantörer som beställare under hela upphandlingsförfarandet och vid eventuella tvister. Vi biträder regelbundet våra klienter i överprövnings- och skadeståndsprocesser.

Inom offentlig upphandling erbjuder vi bland annat:

 • Upprättande av upphandlingsdokument
 • Upprättande av anbud
 • Utvärdering av inkomna anbud
 • Bedömningar av om offentlig upphandlingar genomförts korrekt eller ej
 • Biträde vid överprövningsprocesser
 • Biträde vid skadeståndstvister
 • Frågor rörande offentlighets- och sekretessfrågor
 • Tolkning av offentliga kontrakt
 • Biträde vid avtalstvister

Vi biträder även våra klienter i övriga konkurrensrättsliga frågor såsom:

 • Karteller och andra konkurrensbegränsande avtal
 • Missbruk av dominerande ställning
 • Offentlig säljverksamhet
 • Statligt stöd och stöd till enskilda

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent