Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Företagsöverlåtelser, Aktiemarknadsrätt & Bolagsrätt

Titov & Partners juristers breda transaktionserfarenhet, förmåga att hitta skräddarsydda lösningar i olika transaktioner och effektiva projektledning är högt värdesatt av våra klienter. Vi anlitas löpande vid förvärv och avyttringar av företag. Vi biträder även våra klienter i alla typer av bolagsrättsliga frågor som uppkommer i deras vardag. 

Titov & Partners anlitas löpande av koncerner, familjeägda företag, entreprenörer och andra aktörer på marknaden för att hantera transaktioner (t.ex. förvärv, avyttringar och samgåenden) inom en rad olika branscher såsom exempelvis detaljhandeln, sjukvården, tillverkningsindustrin, läkemedelsbranschen och hotell- och restaurangsektorn. 

Vi leder och genomför varje projekt med målmedvetenhet och fokus på att få till en trygg och bra affär för klienten.

Vi erbjuder våra klienter högkvalificerad rådgivning i alla olika typer av bolagsrättsliga ärenden, exempelvis rörande etablering av bolag, bolagsstämmor, bolagsstyrning, årsstämmor, kapitalanskaffning, ansvarsfrågor och aktieägaravtal.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Företagsförvärv, företagsöverlåtelser och omstruktureringar
  • Joint Ventures och andra samarbeten
  • Due diligence-granskning
  • Avtalsförhandlingar
  • Aktieägaravtal
  • Emissioner

Kontaktpersoner

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent