Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Fastighet & Entreprenad

Titov & Partners jurister har lång och bred erfarenhet för att hantera de frågeställningar som kan uppkomma inom fastighetsområdet.

Vi erbjuder juridiskt biträde i alla typer av fastighetsrättsliga frågor. Vårt bistånd spänner från löpande rådgivning till bistånd i komplexa projekt och strategifrågor.

Förutsättningarna och behoven för varje klient är unika. Vår rådgivning anpassas därefter.

Titov & Partners erbjuder bistånd till alla aktörer verksamma inom fastighetsområdet. Bland våra klienter finns både små och stora aktörer inom bland annat byggkonsultbranschen och anläggningsbranschen, stat och kommuner samt företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Överlåtelser och förvärv av fastigheter och fastighetsbolag
 • Skattefrågor
 • Exploatering och fastighetsutveckling
 • Kommersiell hyresrätt
 • Bygg- och anläggnings- och installationsentreprenader
 • Byggkonsultfrågor
 • Upphandling
 • Miljörättsliga frågor
 • Fel- och skadeståndsansvar
 • PBL, FBL, såsom fastighetsregleringsfrågor, detaljplaner och bygglov
 • Fastighets- och hyresrättsliga tvister i domstol och skiljeförfaranden
 • Ledningsrätt, arrenden och andra rättigheter
 • Bostadsrätt

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent