Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Fastighet & Entreprenad

Titov & Partners jurister har lång och bred erfarenhet för att hantera de frågeställningar som kan uppkomma inom fastighetsområdet.

Vi erbjuder juridiskt biträde i alla typer av fastighetsrättsliga frågor. Vårt bistånd spänner från löpande rådgivning till bistånd i komplexa projekt och strategifrågor.

Förutsättningarna och behoven för varje klient är unika. Vår rådgivning anpassas därefter.

Titov & Partners erbjuder bistånd till alla aktörer verksamma inom fastighetsområdet. Bland våra klienter finns både små och stora aktörer inom bland annat byggkonsultbranschen och anläggningsbranschen, stat och kommuner samt företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Överlåtelser och förvärv av fastigheter och fastighetsbolag
 • Skattefrågor
 • Exploatering och fastighetsutveckling
 • Kommersiell hyresrätt
 • Bygg- och anläggnings- och installationsentreprenader
 • Byggkonsultfrågor
 • Upphandling
 • Miljörättsliga frågor
 • Fel- och skadeståndsansvar
 • PBL, FBL, såsom fastighetsregleringsfrågor, detaljplaner och bygglov
 • Fastighets- och hyresrättsliga tvister i domstol och skiljeförfaranden
 • Ledningsrätt, arrenden och andra rättigheter
 • Bostadsrätt