Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal genomsyrar de flesta av våra klienters verksamhet. För att våra klienter skall uppnå långsiktiga affärsrelationer med sina avtalsparter är det viktigt att de avtal som ingås är väl förhandlade och balanserade.

Titov & Partners jurister har bred erfarenhet från en rad olika branscher, stor förhandlingsvana och är erkänt duktiga avtalsförhandlare. Genom ett nära samarbete med klienten kan vi snabbt ta fram affärsmässiga, praktiska och användbara lösningar som passar den enskilde klientens behov och verksamhet.

Vi bistår också regelbundet våra klienter med granskning och analys av olika ingångna kommersiella avtal.

Vi anlitas löpande av svenska och internationella företag, kommuner och olika branschorganisationer för att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal inom en rad olika branscher såsom exempelvis detaljhandeln, sjukvården, tillverkningsindustrin, bemanningssektorn och hotell- och restaurangsektorn.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Aktieägaravtal och investeringsavtal
  • Leveransavtal, distributionsavtal och franchiseavtal
  • Allmänna bestämmelser
  • Tillverkningsavtal
  • Transportavtal
  • Samarbetsavtal, konsultavtal och uppdragsavtal
  • Analys och granskning av avtal
  • Uppsägningar och omförhandlingar avtal
  • Taktisk rådgivning vid förhandlingar