Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Om oss

Advokatfirman Titov & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå som grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners erbjuder juridisk expertis med den stora byråns erfarenhet och trygga processer, i ett mindre format som främjar personliga relationer, effektivitet och klientfokus. Vi har ett brett erbjudande med flera olika specialistkompetenser vilket innebär att vi effektivt och smidigt kan agera rådgivare inom flera olika områden.

Bland våra klienter finns svenska och internationella företag, kommuner och statliga myndigheter. Vi samarbetar dessutom med en rad olika organisationer och företräder deras medlemmar i olika juridiska frågor. 

Titov & Partners kontor är beläget i Stockholm. Byrån företräder dock klienter över hela Sverige och utomlands. För att svara mot våra klienters behov, samarbetar vi med en rad olika utländska advokatbyråer över hela världen

Organisationen

Titov & Partners har sitt kontor i Stockholm. För den löpande verksamheten ansvarar Titov & Partners styrelse och den verkställande direktören (Managing Partner). Styrelsen består av Dimitrij Titov, Björn Djupmark, Ulf Hökeberg, Ferid Demirel, Jonas Edward, Carl-Anders Sjöberg och Stefan Gustavsson.

Den verkställande ledningen består av Dimitrij Titov (Managing Partner) och Annika Hannus (Ekonomichef).