Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Hotell & Restaurang

Med unik erfarenhet och spetskompetens är Titov & Partners specialister ledande inom hotell- och restaurangjuridik. Vi biträder företagare över hela Sverige med rådgivning och vägledning inom hotell- och restaurangjuridik.    

Titov & Partners jurister har lång och bred erfarenhet av att arbeta med hotell- och restaurangjuridik. Genom en kombination av engagemang, erfarenhet, affärsmässigt fokus och strategisk rådgivning utmärker vi oss inom branschen. Vi är högt uppskattade av våra klienter.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Serveringstillståndsfrågor och andra frågor rörande alkohollagen
  • Frågor om ordningslagen
  • Företagsförvärv, företagsöverlåtelser och omstruktureringar
  • Fastighetsöverlåtelser och andra transaktioner
  • Frågor rörande hyresavtal, arrendeavtal, nyttjanderättsavtal m.m.
  • Tvister (t.ex. skadeståndstvister med anledning av uppsägningar av hyresavtal)
  • Upprättande av kommersiella avtal (t.ex. entreprenadavtal, samarbetsavtal m.m.)