Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Hotell & Restaurang

Med unik erfarenhet och spetskompetens är Titov & Partners specialister ledande inom hotell- och restaurangjuridik. Vi biträder företagare över hela Sverige med rådgivning och vägledning inom hotell- och restaurangjuridik.    

Titov & Partners jurister har lång och bred erfarenhet av att arbeta med hotell- och restaurangjuridik. Genom en kombination av engagemang, erfarenhet, affärsmässigt fokus och strategisk rådgivning utmärker vi oss inom branschen. Vi är högt uppskattade av våra klienter.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Serveringstillståndsfrågor och andra frågor rörande alkohollagen
  • Frågor om ordningslagen
  • Företagsförvärv, företagsöverlåtelser och omstruktureringar
  • Fastighetsöverlåtelser och andra transaktioner
  • Frågor rörande hyresavtal, arrendeavtal, nyttjanderättsavtal m.m.
  • Tvister (t.ex. skadeståndstvister med anledning av uppsägningar av hyresavtal)
  • Upprättande av kommersiella avtal (t.ex. entreprenadavtal, samarbetsavtal m.m.)

Kontaktpersoner

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent