Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

IT & Immaterialrätt

Titov & Partners erbjuder klientanpassad rådgivning inom IT-rätt, Telekom och immaterialrätt baserad på vår gedigna erfarenhet av frågeställningar inom områdena. Vi vänder oss till såväl enskilda personer som företag och organisationer – oavsett bransch.   

Vi besitter gedigen kunskap och mångårig erfarenhet inom IT- och telekom och kan därför bistå våra klienter vid allt från hantering av dataskydds- och integritetsfrågor (GDPR) till outsourcing och upprättande av drift- och systemleveransavtal – alltid med fokus på att skapa en trygg och bra affär för klienten.

Vi hjälper våra klienter att identifiera, förvalta och skydda sina immateriella tillgångar genom bland annat löpande rådgivning, upprättande av avtal, registrering och bevakning av rättigheter oavsett om det avser varumärken, mönster eller upphovsrätter.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Upprättande av system, - drift, - och outsourcingavtal
 • Telekomregulatoriska ärenden
 • Upprättande av licensavtal och andra rättighetsöverlåtelser
 • Varumärkes- och mönsteransökningar
 • Varumärkesbevakning
 • Upprättande av immaterialrättsliga strategier
 • Informationssäkerhet
 • Upphovsrättsliga ärenden gällande exempelvis intrång
 • Ersättningsfrågor i samband med nyttjande av immateriella rättigheter
 • Artistavtal och andra former av avtal gällande rättighetshavare
 • Upprättande av dokument gällande dataskydd såsom policys och rutiner för hantering av personuppgifter