Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

IT & Immaterialrätt

Titov & Partners erbjuder klientanpassad rådgivning inom IT-rätt, Telekom och immaterialrätt baserad på vår gedigna erfarenhet av frågeställningar inom områdena. Vi vänder oss till såväl enskilda personer som företag och organisationer – oavsett bransch.   

Vi besitter gedigen kunskap och mångårig erfarenhet inom IT- och telekom och kan därför bistå våra klienter vid allt från hantering av dataskydds- och integritetsfrågor (GDPR) till outsourcing och upprättande av drift- och systemleveransavtal – alltid med fokus på att skapa en trygg och bra affär för klienten.

Vi hjälper våra klienter att identifiera, förvalta och skydda sina immateriella tillgångar genom bland annat löpande rådgivning, upprättande av avtal, registrering och bevakning av rättigheter oavsett om det avser varumärken, mönster eller upphovsrätter.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Upprättande av system, - drift, - och outsourcingavtal
 • Telekomregulatoriska ärenden
 • Upprättande av licensavtal och andra rättighetsöverlåtelser
 • Varumärkes- och mönsteransökningar
 • Varumärkesbevakning
 • Upprättande av immaterialrättsliga strategier
 • Informationssäkerhet
 • Upphovsrättsliga ärenden gällande exempelvis intrång
 • Ersättningsfrågor i samband med nyttjande av immateriella rättigheter
 • Artistavtal och andra former av avtal gällande rättighetshavare
 • Upprättande av dokument gällande dataskydd såsom policys och rutiner för hantering av personuppgifter

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent