Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Likvidationer, företagsrekonstruktioner, konkurser och obeståndsrelaterad rådgivning

Titov & Partners jurister har en bred erfarenhet av det obeståndsrättsliga området och anlitas löpande och regelbundet som likvidatorer, företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare.

Vi hjälper också våra klienter löpande med rådgivning hänförlig till insolvensrelaterade frågeställningar och situationer. Tillsammans har vi hanterat över tusen konkurser och ett stort antal likvidationer och företagsrekonstruktioner. Genom vår gedigna erfarenhet, omfattande kunskap och handfasta rådgivning värnar vi våra klienters intressen i olika obeståndsrelaterade situationer.

Klienter får hjälp inför och i samband med likvidation av bolag, funderingar och förutsättningar för företagsrekonstruktion samt avveckling av bolag genom konkurs. På Titov & Partners bistår vi klienterna även med obeståndsrelaterad och affärsmässig rådgivning bland annat i frågor om återvinning, ansvarsgenombrott, aktiebolagsrättsliga frågor och tvister.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Företagsrekonstruktion av bolag
  • Försättande av bolag i konkurs
  • Försättande av annat bolag i konkurs, t.ex. leverantör som inte fullgör betalningar
  • Biträde till borgenär vid leverantörs konkurs eller företagsrekonstruktion
  • Råd och biträde vid erhållet återvinningskrav
  • Upprättande av kontrollbalansräkning
  • Krav från konkursförvaltare
  • Krav med anledning av borgensåtagande vid bolagets konkurs

Kontaktpersoner

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent