Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Tvistelösning

Titov & Partners jurister har omfattande erfarenhet av kommersiell tvistelösning och konflikthantering inom ett stort antal branscher.

Vi företräder regelbundet våra klienter, vilka består av såväl börsnoterade svenska och internationella företag som av mindre företag, i domstolstvister och skiljeförfaranden. Vanligt förekommande tvister är avtals- och skadeståndstvister, rådgivaransvarsfrågor, hyrestvister, entreprenadtvister och försäkringstvister.

Vår rådgivning är utpräglat lösningsorienterad. I många fall är det fördelaktigt för klienten att undvika ett rättsligt förfarande och vi strävar alltid efter att hitta den för klienten mest fördelaktiga lösningen, vilken inte sällan är en utomrättslig uppgörelse med motparten. Våra jurister är erkänt skickliga i såväl förhandlingar med motparter som i det praktiska utförandet av rättegångar och skiljeförfaranden.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Biträde vid förhandlingar med motparter vid tvist eller befarad tvist
  • Biträde vid svenska och internationella domstolstvister och skiljeförfaranden

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent