Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Tvistelösning

Titov & Partners jurister har omfattande erfarenhet av kommersiell tvistelösning och konflikthantering inom ett stort antal branscher.

Vi företräder regelbundet våra klienter, vilka består av såväl börsnoterade svenska och internationella företag som av mindre företag, i domstolstvister och skiljeförfaranden. Vanligt förekommande tvister är avtals- och skadeståndstvister, rådgivaransvarsfrågor, hyrestvister, entreprenadtvister och försäkringstvister.

Vår rådgivning är utpräglat lösningsorienterad. I många fall är det fördelaktigt för klienten att undvika ett rättsligt förfarande och vi strävar alltid efter att hitta den för klienten mest fördelaktiga lösningen, vilken inte sällan är en utomrättslig uppgörelse med motparten. Våra jurister är erkänt skickliga i såväl förhandlingar med motparter som i det praktiska utförandet av rättegångar och skiljeförfaranden.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Biträde vid förhandlingar med motparter vid tvist eller befarad tvist
  • Biträde vid svenska och internationella domstolstvister och skiljeförfaranden