Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Arbetsrätt

Vi har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning inom svensk arbetsrätt. Byrån biträder bland annat svenska och internationella företag, privatpersoner och organisationer med rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga aspekter.

Genom bred erfarenhet, gedigen expertis och strategisk rådgivning skyddar Titov & Partners sina klienters intressen i olika arbetsrättsliga situationer. Byrån tillhandahåller sina klienter affärsmässig rådgivning i löpande arbetsrättsliga frågor, komplexa situationer och tvister. 

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Upprättande av anställningsavtal
 • Upprättande av andra arbetsrättsliga dokument
  (t.ex. incitamentsprogram och konkurrensklausuler)
 • Frågor i samband med företagsöverlåtelser och transaktioner
 • Avslutande av anställningar
 • Biträde vid fackliga förhandlingar och kollektivavtalsfrågor
 • Skydd för företagshemligheter
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Frågor om konkurrensklausuler
 • Pensionsfrågor
 • Biträde vid arbetsrättsliga tvister

Kontaktpersoner