Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Arbetsrätt

Vi har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning inom svensk arbetsrätt. Byrån biträder bland annat svenska och internationella företag, privatpersoner och organisationer med rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga aspekter.

Genom bred erfarenhet, gedigen expertis och strategisk rådgivning skyddar Titov & Partners sina klienters intressen i olika arbetsrättsliga situationer. Byrån tillhandahåller sina klienter affärsmässig rådgivning i löpande arbetsrättsliga frågor, komplexa situationer och tvister. 

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Upprättande av anställningsavtal
 • Upprättande av andra arbetsrättsliga dokument
  (t.ex. incitamentsprogram och konkurrensklausuler)
 • Frågor i samband med företagsöverlåtelser och transaktioner
 • Avslutande av anställningar
 • Biträde vid fackliga förhandlingar och kollektivavtalsfrågor
 • Skydd för företagshemligheter
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Frågor om konkurrensklausuler
 • Pensionsfrågor
 • Biträde vid arbetsrättsliga tvister

Kontaktpersoner

Björn Djupmark

Advokat & Partner

+46 73 983 86 33

bjorn.djupmark@titovlaw.se

» Visa profil

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent