Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Dimitrij Titov

Advokat & Partner

Rättsområden

Företagsöverlåtelser, Bolagsrätt, Aktiemarknadsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Tvistelösning

Erfarenheter

Advokatfirman Titov & Partners, 2018-

Advokatfirman Fylgia, 1991-2018

Gävle tingsrätt, tingsnotarie, 1990-1991

Advokatfirman Carler, 1988-1990

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1988

Språk

Svenska, Engelska, Italienska, Franska (begränsad omfattning)

Assistent

Ulrika Hansen
+46 8 684 518 64 | ulrika.hansen@titovlaw.se

Övrig information

Styrelseordförande i Real Holding i Sverige AB (publ)

Styrelseordförande för Italienska Handelskammaren i Stockholm

Styrelseordförande för Din Studio Sverige AB

Styrelseledamot i Provinsor Fastigheter AB

Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB (publ)

Ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ)

Ordförande i valberedningen för Mr Green & Co AB (publ)

Konkursförvaltare