Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Filip Tedebo-Odell

Biträdande Jurist

+46 72 971 57 32 filip.tedebo-odell@titovlaw.se Kontaktkort

Rättsområden

Offentlig upphandling, Tvistelösning, Förvaltningsprocessrätt

Erfarenheter

Biträdande jurist, Advokatfirman Titov & Partners, 2020-

Södertörns tingsrätt, tingsnotarie, 2019–2020

Biträdande jurist, Konkurrenskommissionen 2017-2019

Förvaltningsrätten i Malmö, sommarnotarie, 2016

Projektkoordinator, Upphandlingsenheten vid Stadskontoret, Malmö Stad, 2016

APU, Upphandlingsenheten vid Stadskontoret, Malmö Stad, 2015-2016

Juridisk rådgivning, Juristjouren i Lund, 2014-2016

Utbildning

Jur.kand. Lunds universitet, 2017

Språk

Svenska, Engelska

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent