Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Filip Tedebo-Odell

Biträdande Jurist

+46 8 684 518 60 +46 72 971 57 32 filip.tedebo-odell@titovlaw.se

RÄTTSOMRÅDEN

Offentlig upphandling, Tvistelösning, Förvaltningsprocessrätt

ERFARENHETER

Biträdande jurist, Advokatfirman Titov & Partners, 2020-

Södertörns tingsrätt, tingsnotarie, 2019–2020

Biträdande jurist, Konkurrenskommissionen 2017-2019

Förvaltningsrätten i Malmö, sommarnotarie, 2016

Projektkoordinator, Upphandlingsenheten vid Stadskontoret, Malmö Stad, 2016

APU, Upphandlingsenheten vid Stadskontoret, Malmö Stad, 2015-2016

Juridisk rådgivning, Juristjouren i Lund, 2014-2016

UTBILDNING

Jur.kand. Lunds universitet, 2017

SPRÅK

Svenska, Engelska