Titov & Partners biträdde Netspine AB vid Bygghemma Sverige AB:s förvärv av Outl1.se

27 juli 2019

Bygghemma Sverige AB har förvärvat 51 procent av aktierna i Arc E-commerce AB. Förvärvspriset för aktierna uppgår till 55 miljoner kronor samt en eventuell resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Säljare av aktierna var Netspine AB.

Arc E-commerce AB driver webbsidan Outl1.se som är en ledande online-aktör i Sverige inom hem-, hushålls- och fritidsprodukter. Arc E-commerce AB har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt om 67 procent och omsatte 2018 drygt 100 miljoner kronor med ett ebit-resultat på cirka 9 miljoner kronor.

Titov & Partners team bestod av delägarna Dimitrij Titov och Ferid Demirel.