Titov & Partners biträder Landsnora Software AB i samband med försäljningen av aktier i SenseGraphics AB och Medicinsim AB

2 juli 2019

SenseGraphics AB är ett ledande mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering. SenseGraphics utvecklar medicinsk simulatormjukvara för ett brett spektrum av kirurgiska ingrepp, däribland robotkirurgi, ögonkirurgi, tandvård och anestesi. Köparen av aktierna, Surgical Science Sweden AB, har tecknat ett villkorat avtal om att köpa samtliga aktier i SenseGraphics och Medicinsim AB. Köpeskillingen uppgår till 300 miljoner kronor.

Surgical Science Sweden AB är noterat på Nasdaq First North och är världsledande inom utvecklingen av virtuella verklighetssimulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning.

Titov & Partners team bestod av Jan Ramkvist och Kalle Lundgren.

 

Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet här.