Titov & Partners har biträtt vid försäljningen av aktierna i fastighetsbolaget Upplands Väsby Skälby 2:14 AB

29 mars 2019

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt HK Butiksinredning AB vid dess försäljning av aktierna i fastighetsbolaget Upplands Väsby Skälby 2:14 AB. Köpare av aktierna i Upplands Väsby Skälby 2:14 AB är Green Storage. Titov & Partners team bestod av Ferid Demirel, Carl-Anders Sjöberg och Frida Sivervall.