Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners biträdde Netspine AB vid Bygghemma Sverige AB:s förvärv av Outl1.se

27 juli 2019

Bygghemma Sverige AB har förvärvat 51 procent av aktierna i Arc E-commerce AB. Förvärvspriset för aktierna uppgår till 55 miljoner kronor samt en eventuell resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Säljare av aktierna var Netspine AB.

Arc E-commerce AB driver webbsidan Outl1.se som är en ledande online-aktör i Sverige inom hem-, hushålls- och fritidsprodukter. Arc E-commerce AB har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt om 67 procent och omsatte 2018 drygt 100 miljoner kronor med ett ebit-resultat på cirka 9 miljoner kronor.

Titov & Partners team bestod av delägarna Dimitrij Titov och Ferid Demirel.