Titov & Partners biträder Latvian Forest Company AB

6 februari 2019

Latvian Forest Company AB (publ), noterat på Spotlight Stock Market, undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA.
Köpeskillingen beräknas preliminärt till 26 000 000 Euro.

Ansvarig delägare: Dimitrij Titov