Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Victor Berg

Biträdande jurist

Rättsområden

Företagsöverlåtelser, Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Hyresrätt, Tvistelösning

Erfarenheter

Biträdande jurist, Advokatfirman Titov & Partners, 2019-

Bolagsjurist, Berg & Co Förvaltning HB, 2019

Biträdande jurist, Vinge Advokatbyrå, 2017-2019

Tingsnotarietjänstgöring, Attunda Tingsrätt 2015-2017

Utbildning

Jur.kand. Lunds universitet, 2015

Ek. kand Lunds universitet, 2015

National Taiwan Normal University, 2014

Pepperdine University, 2014

Hong Kong University, 2014

Språk

Svenska, Engelska