Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt Asiakastieto Group Plc och UC Affärsfakta AB

15 maj 2019

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt UC Affärsfakta AB, som är ett dotterbolag till Asiakastieto Group Plc, vid dess ingående av ett rörelseöverlåtelseavtal enligt vilket UC Affärsfakta AB kommer att överlåta sin verksamhet inom telefonförsäljning till Affärsfakta i Sverige AB. Parternas avsikt är att affären skall göras klart i slutet av det tredje kvartalet under 2019.

Asiakastieto Group Plc är ett ledande företag inom tillhandahållande av affärs- och kreditinformation på den Nordiska marknaden. Asiakastieto Group Plc bedriver verksamhet i Sverige genom bland annat sitt dotterbolag UC AB. Titov & Partners team har bestått av delägarna Dimitrij Titov och Ferid Demirel samt advokaten Roger Hellström.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent