Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners biträder Latvian Forest Company AB

6 februari 2019

Latvian Forest Company AB (publ), noterat på Spotlight Stock Market, undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA.
Köpeskillingen beräknas preliminärt till 26 000 000 Euro.

Ansvarig delägare: Dimitrij Titov