Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Anbudsunderlag - Legehuset i Sverige AB i konkurs

28 augusti 2023

legehuset

Legehuset Sverige AB, org.nr 559250-0929, försattes i konkurs den 24 augusti 2023 varvid advokat Anthony Krystek förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har utfört vaccinationer, hälsokontroller samt utfärdande av läkarintyg på fem mottagningar i Stockholms- och Göteborgsområdet. Mottagningarna är belägna i Kista, Tyresö och Globen i Stockholm samt i Nordstan och Partille i Göteborg. Vidare har bolaget fem vaccinationsbussar och en lagerlokal i Stockholm.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då ca 20 personer anställda. Verksamheten drivs idag vidare av konkursboet och samtliga mottagningar är tills vidare fortsatt öppna.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet framgår nedan. Anbudsunderlag med mer information finns här.

  • Inventarier, lager m.m.
  • Immateriella tillgångar i form av varumärket Legehuset samt domänen legehuset.se
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. leasing och hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltaren tillhanda på adressen anthony.krystek@titovlaw.se senast den 7 september 2023 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Vid frågor kontakta advokat Anthony Krystek, anthony.krystek@titovlaw.se, 070-292 41 14, eller advokat Alexandra Jaktelius Ferm, alexandra.jaktelius.ferm@titovlaw.se, 070-650 81 41.

Personuppgifter

Advokatfirman Titov & Partners och förevarande konkursbo behandlar de personuppgifter som behandlas i denna anbudsprocess. För mer information om Advokatfirman Titov & Partners och konkursboets behandling av personuppgifter vänligen se Advokatfirman Titov & Partners integritetspolicy.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent