Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt ägarna till Upplands Markentreprenader AB i samband med överlåtelse av aktierna i bolaget

7 januari 2022

Markarbete

Titov & Partners har biträtt ägarna till Upplands Markentreprenader AB i samband med överlåtelse av samtliga aktier i bolaget till INFREA AB (publ).

Upplands Markentreprenader AB erbjuder markentreprenader i Uppsala och Stockholm med omnejd.

Förvärvet finansieras delvis med egna medel genom säljarrevers som senare kommer att kvittas mot aktier i köparbolaget.

Titov & Partners team har bestått av Dimitrij Titov, Ferid Demirel, Ulf Jansson, Malin Ullsäter och Elin Kers.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent