Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt Real Fastigheter AB (publ)

28 december 2021

Fastigheter

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt Real Fastigheter AB (publ) med rådgivning i samband med bolagets förvärv och tillträde av samtliga aktier i Real Tranåsbolagen AB (och indirekt fastigheterna Telegrafen 14, Telefonen 13 och 19, Norra Missionen 13 samt Mejseln 2 och 3, samtliga belägna i Tranås). Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om 158,4 Mkr och den uthyrningsbara ytan uppgår idag till ca 21 000 kvm, varav ca 17 100 kvm är uthyrt. Fastigheterna består huvudsakligen av livsmedel, bostäder och kontor. Säljare är Erik Hemberg Fastighets AB och förvärvet finansieras genom en riktad emission till säljaren om 57 miljoner kronor.

Titov & Partners team har bestått av Ferid Demirel, Victor Berg och Malin Ullsäter.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent