Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt ägarna till Heving & Hägglund AB i samband med en återinvestering

13 december 2021

En byggnad med solnedgång

Titov & Partners har biträtt ägarna till Heving & Hägglund i samband med en överlåtelse där Heving & Hägglund AB blir en del av en ny ROT-koncern, Circura AB. Genom bildandet av Circura AB tar Heving & Hägglund nu nästa steg tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis. Bolagen i koncernen kommer fortsatt verka under egna varumärken som självständiga företag.

Heving & Hägglund grundades 1998 och är idag ett ledande ROT-företag i Storstockholm med stort teknik- och byggmästarkunnande. Företaget fokuserar i huvudsak på samhällsbyggnader som sjukhus och skolor.

Titov & Partners team har bestått av Dimitrij Titov, Ferid Demirel, Ulf Jansson, Malin Ullsäter och Elin Kers.

Läs mera här: https://www.hevingohagglund.se/nyheter/heving-hagglund-ab-bildar-den-nya-rot-koncernen-circura-tillsammans-med-andra-ledande-entreprenorsforetag-och-adelis-som-tillvaxtpartner/

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent