Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt Real Fastigheter AB (publ) vid förvärv av industrifastigheter i Hudiksvall

18 oktober 2021

Industrifastigheter

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt Real Fastigheter AB (publ) med rådgivning i samband med förvärv av samtliga aktier i Hudiksvall Köpmanberget 5:9 AB och Hudiksvall Mo 3:31 AB (och indirekt fastigheterna Hudiksvall Köpmanberget 5:8, Hudiksvall Köpmanberget 5:9 och Hudiksvall Mo 3:31).

Fastigheterna har ett avtalat underliggande fastighetsvärde om 58,0 Mkr och en uthyrningsbar yta om ca 13 500 kvm, varav ca 13 200 kvm idag hyrs ut, huvudsakligen avseende tillverkning, produktion och lager. Den ena fastigheten består av en obebyggd tomt om ca 16 500 kvm.

Titov & Partners team har bestått av Ferid Demirel, Victor Berg och Malin Ullsäter.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent