Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners biträder Forsheda Hus AB i kapitalanskaffning

10 maj 2021

Byggplats

Titov & Partners har biträtt Forsheda Hus AB i samband med kapitalanskaffning från Svea Ekonomi AB.

Titov & Partners har företrätt Forsheda Hus AB vid en kapitalanskaffning från Svea Ekonomi AB. Investeringen kommer att användas för att ytterligare förstärka bolagets position som leverantör för prefabricerade komponenter i byggprojekt.

Forsheda Hus AB:s verksamhet består idag huvudsakligen av tillverkning av moderna väggpartier och utfackningsväggar med fokus på modeller som bara innehåller organiska material.

Titov & Partners team har bestått av Dimitrij Titov, Kalle Lundgren och Malin Ullsäter

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent