Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har företrätt Kjelland Transport AB

12 februari 2021

Titov & Partners har företrätt Kjelland Transport AB

Titov & Partners har företrätt Kjelland Transport AB vid arbetsrättslig tvist i Attunda tingsrätt. Avgörandet, till Kjelland Transport AB:s fördel, överklagades till Arbetsdomstolen som valde att inte bevilja prövningstillstånd.

Titov & Partners har i detta ärende representerats av Björn Djupmark.