Titov & Partners har biträtt UC Affärsfakta AB

3 september 2019

Titov & Partners biträdde tidigare i år UC Affärsfakta AB, som är ett dotterbolag till Asiakastieto Group Plc, i samband med ingåendet av ett rörelseöverlåtelseavtal enligt vilket dess verksamhet inom telefonförsäljning överlåtits till Affärsfakta i Sverige AB. Affärsfakta i Sverige AB har nu tillträtt rörelsen.

Asiakastieto Group Plc är ett ledande företag inom tillhandahållande av affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden.

Titov & Partners team bestod av Dimitrij Titov, Ferid Demirel, Roger Hellström och Frida Sivervall.