Titov & Partners har biträtt Kokosport AB vid förvärv av aktier

26 juli 2019

Advokatfirman Titov & Partners, genom delägaren Ferid Demirel, har biträtt Kokosport AB vid dess förvärv av aktier i Metropolis Health Club AB.

Metropolis Health Club AB bedriver friskvård- och träningsverksamhet i lokaler på Birger Jarlsgatan 36 i Stockholm. Säljare av aktierna var bland annat SATS Holding AB.