Latvian Forest Company AB och SCA Mezs Latvija SIA genomför transaktion

10 april 2019

Som Titov & Partners tidigare rapporterat assisterar byrån Latvian Forest Company AB gällande försäljningen av aktierna i bolagets samtliga rörelsedrivande dotterbolag till SCA Mezs Latvija SIA.

Vi kan nu meddela att affären har genomförts och att SCA Mezs Latvija SIA har tillträtt och betalat aktierna.

Klicka här för att läsa mer om affären.

Titov & Partners team: Dimitrij Titov och Ferid Demirel