Upphandlingskonferensen 2018

15 november 2018

Stefan Gustavsson från Titov & Partners var moderator på seminariet inköpssamarbete och ramavtal under 2018 års Upphandlingskonferens. Under seminariet behandlades aktuella och intressanta frågor kring fördelningsnycklar i ramavtal, ramavtal i ramavtal, och dynamiska inköpssystem.

Stefan Gustavsson har även författat artikeln ”Något om upphandlingssamarbete via intern upphandling” utgiven av Upphandlingsrättslig Tidskrift. Klicka här för att hämta artikeln.