Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har yttrat sig över betänkande av Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler; Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

7 februari 2019

Regeringen har låtit utreda enklare och mer flexibelt regelverk vid upphandlingar som inte styrs av EU-direktiv. Utredningen skulle även överväga åtgärder för att minska antalet överprövningsmål och införande av ansökningsavgifter och ömsesidigt rättegångskostnadsansvar i överprövningsmål.

Det är givetvis eftersträvansvärt att reglerna är lättillämpade. De upphandlande myndigheterna och enheterna behöver enkelt kunna bedöma hur de ska kunna göra rätt. Samtidigt ska reglerna inte hindra en kostnadseffektiv inköpsorganisation och rimliga rutiner för anskaffningar. Dessa mål är inte lättförenade. Om rättegångskostnadsansvar införs så som utredningen föreslår kommer det att bli än viktigare för de upphandlande myndigheterna och enheterna att göra rätt. Utgångspunkterna i utredningens uppdrag har varit mycket svårförenliga.

Klicka här för att komma till Titov & Partners yttrande.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent