Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Dataskydd på agendan

14 december 2018

Ett halvår har gått sedan EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – trädde i kraft och det har varit spännande att följa implementeringen av densamma. Som ett led i såväl vårt interna som externa dataskyddsarbete höll i veckan vår IP-jurist Frida Sivervall ett föredrag där hon sammanfattade den senaste utvecklingen kring dataskyddsfrågor. Hon redogjorde även för vanliga fallgropar och vad företag måste tänka på för att säkerställa en tillförlitlig personuppgiftshantering.