Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Dataskydd på agendan

14 december 2018

Ett halvår har gått sedan EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – trädde i kraft och det har varit spännande att följa implementeringen av densamma. Som ett led i såväl vårt interna som externa dataskyddsarbete höll i veckan vår IP-jurist Frida Sivervall ett föredrag där hon sammanfattade den senaste utvecklingen kring dataskyddsfrågor. Hon redogjorde även för vanliga fallgropar och vad företag måste tänka på för att säkerställa en tillförlitlig personuppgiftshantering.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent