Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Upphandlingskonferensen 2018

15 november 2018

Stefan Gustavsson från Titov & Partners var moderator på seminariet inköpssamarbete och ramavtal under 2018 års Upphandlingskonferens. Under seminariet behandlades aktuella och intressanta frågor kring fördelningsnycklar i ramavtal, ramavtal i ramavtal, och dynamiska inköpssystem.

Stefan Gustavsson har även författat artikeln ”Något om upphandlingssamarbete via intern upphandling” utgiven av Upphandlingsrättslig Tidskrift. Klicka här för att hämta artikeln.