Dimitrij Titov

Advokat & Partner

RÄTTSOMRÅDEN

Företagsöverlåtelser, Bolagsrätt, Aktiemarknadsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Tvistelösning

ERFARENHETER

Advokatfirman Titov & Partners, 2018-

Advokatfirman Fylgia, 1991-2018

Gävle tingsrätt, tingsnotarie, 1990-1991

Advokatfirman Carler, 1988-1990

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1988

SPRÅK

Svenska, Engelska, Italienska, Franska (begränsad omfattning)

ASSISTENT

Ulrika Hansen
+46 8 684 518 64 | ulrika.hansen@titovlaw.se

ÖVRIG INFORMATION

Styrelseordförande för Italienska Handelskammaren i Stockholm

Styrelseordförande för Din Studio Sverige AB

Styrelseledamot i Provinsor Fastigheter AB

Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB (publ)

Ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ)

Ordförande i valberedningen för Mr Green & Co AB (publ)

Konkursförvaltare