Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Mögel på fasader gav inte rätt till ersättning

6 juli 2018

Ett flertal fastighetsägare väckte talan mot ett fastighetsutvecklingsbolag som uppfört och försålt parhus. Fastighetsägarna yrkade ersättning avseende prisavdrag alternativt skadestånd under påstående om fel i fastigheterna bestående i brister i målningsbehandlingen alternativt skriftligt åtagande att åtgärda problem med svartmögel på fasaderna.

Eskilstuna tingsrätt ogillade käromålen (dom den 14 juni 2018 i mål nr T 2311-17) och ålade kärandena solidariskt betalningsansvar för fastighetsutvecklingsbolagets rättegångskostnader. Domen har vunnit laga kraft. Ombud för fastighetsutvecklingsbolaget var advokaten Stefan Gustavsson, Titov & Partners.