Vi söker biträdande jurister inom ett flertal olika rättsområden

Sista ansökningsdag:
31 augusti 2018

Om byrån

Advokatfirman Titov & Partners är en nystartad advokatbyrå av välrenommerade erfarna jurister som söker förstärkning av dig som vill vara med och bygga nytt och vidare. Bland våra klienter finns såväl småföretag som börsnoterade svenska och internationella företag.

Målsättningen är att erbjuda nya och befintliga klienter juridisk rådgivning med den stora byråns erfarenhet och trygga processer, i ett mindre format som främjar nära och långsiktiga relationer till våra uppdragsgivare och medarbetare.

Titov & Partners är inriktad på områdena M&A, bolagsrätt, exploatering och markutveckling, offentlig upphandling, entreprenad- och byggjuridik, skatterätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Du som biträdande jurist

Egenskaper som vi värdesätter hos våra biträdande jurister är att man är laginriktad och prestigelös, noggrann och ansvarstagande. Eftersom många av våra klienter är internationella aktörer är goda kunskaper i engelska en förutsättning. Egenskaper som affärsmässigt fokus, engagemang och lösningsorienterad rådgivning värdesätts av våra klienter.

 

Ansökningar mejlas till: rekrytering@titovlaw.se.

Sista ansökningsdag: 2018-08-31


Skatterätt

Beskrivning av tjänsten

Vi söker två biträdande jurister inom Skatterätt för att bistå svenska och internationella klienter med skatteärenden. Du jobbar tillsammans med en av våra Partners och får också jobba direkt mot klient beroende på typ av ärende.

Din profil

Vi söker en biträdande jurist, med minst 4-5 års erfarenhet av skattejuridik. Du bör ha god erfarenhet av att bistå större och mindre klienter med komplexa skatteärenden. Du ska tillsammans med byråns Partners bygga upp skatteavdelningen.

Vi söker också en biträdande jurist med 1-2 års erfarenhet av skattejuridik. Du bör ha erfarenhet från advokat- eller revisionsbyrå som vill utvecklas snabbt såväl kunskaps- som karriärmässigt.

Vid frågor kontakta Carl-Anders Sjöberg, tel +46 8 684 518 51, carl-anders.sjoberg@titovlaw.se

Referens vid ansökan: Skatt


M&A

Beskrivning av tjänsten

Som biträdande jurist inom Företagsöverlåtelser kommer du att bistå svenska och internationella klienter med att granska och upprätta avtal vid företagsförvärv, delta och genomföra företagsgranskningar samt biträda vid olika typer av bolagsrättsliga ärenden. Du jobbar tillsammans med en av våra Partners och får också jobba direkt mot klient beroende på typ av ärende.

Din profil

Vi söker två biträdande jurister, en med 3-5 års erfarenhet av företagsförvärv, företagsgranskningar och bolagsrätt samt en biträdande jurist med 1 -2 års erfarenhet.

Du bör ha vana att arbeta med företagsgranskningar och upprätta förslag på avtal inom rättsområdet samt ha praktisk erfarenhet från bolagsrätten.  Erfarenhet från aktiemarknadsrätt är en fördel.

Vid frågor kontakta Dimitrij Titov, tel +46 70 864 06 85, dimitrij.titov@titovlaw.se

Referens vid ansökan: M&A


Fastighet-, hyres- och entreprenadrätt

Beskrivning av tjänsten

Som biträdande jurist inom Fastighetsrätt kommer du att delta i tvistelösningsprocesser, bistå svenska och internationella klienter med att granska och upprätta avtalinom det fastighetsrättsliga och entreprenadjuridiska området samt delta i löpande rådgivning till våra klienter när det gäller legala frågor inom fastighets- och byggsektorn. Du jobbar tillsammans med våra Partners och förväntas också hantera kontakter direkt mot klient beroende på typ av ärende.

Din profil

Vi söker en biträdande jurist, med minst 2 års erfarenhet av fastighetsjuridik. Du ska ha fullgjort notarietjänstgöring och/eller ha erfarenhet av att uppträda som ombud i allmän domstol.  Specialisering inom entreprenadrätt är särskilt meriterande. Även specialisering inom hyresrätt är av intresse.

Vid frågor kontakta Stefan Gustavsson, tel +46 8 684 518 55, stefan.gustavsson@titovlaw.se

Referens vid ansökan: Fastighet


Arbetsrätt

Beskrivning av tjänsten

Som biträdande jurist inom Arbetsrätt får du bistå Partners med att granska och upprätta avtal samt delta i löpande rådgivning till våra klienter när det gäller arbetsrättsliga frågor. Du får förbereda och delta i processer inför tingsrätt, arbetsdomstolen eller genom skiljetvist samt förbereda och delta i förhandlingar gentemot arbetstagarorganisationer på såväl lokal som central nivå.

Din profil

Vi söker en biträdande jurist med arbetsrättslig inriktning, med minst 1-2 års yrkeserfarenhet. från domstols-, organisations- eller advokatverksamhet med betydande arbetsrättsliga arbetsuppgifter. Särskilt meriterande är processvana i arbetsrättsliga tvister och/eller erfarenhet av förhandlingar gentemot arbetstagarorganisationer.

Vid frågor kontakta Björn Djupmark, tel +46 8 684 518 54, bjorn.djupmark@titovlaw.se

Referens vid ansökan: Arbetsrätt


IT och Immaterialrätt

Beskrivning av tjänsten

Som biträdande jurist inom IT/IP kommer du att bistå svenska och internationella klienter med att granska och upprätta avtal inom licens, IT-drift och övriga IT-tjänster samt även granska och vara rådgivare avseende GDPR. Därutöver kommer du att arbeta med immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och marknadsrätt. Dina uppgifter kommer också innebära att delta med IT/IP-kunskaper vid företagsförvärv.

Din profil

Vi söker en biträdande jurist, med minst 3-5 års erfarenhet från advokatbyrå eller som bolagsjurist med huvudsaklig inriktning på IT/IP. Ditt jobb kommer att vara att delta i uppbyggandet av en IT/IP-avdelning tillsammans med en väl meriterad och erfaren IT-rättare.

Vid frågor kontakta Dimitrij Titov, tel +46 70 864 06 85, dimitrij.titov@titovlaw.se

Referens vid ansökan: IT/IP