Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Nya delägare till Titov & Partners – Alexandra Jaktelius Ferm och Anthony Krystek

1 januari 2024
Alexandra och Anthony

Vi välkomnar Alexandra Jaktelius Ferm och Anthony Krystek som delägare vid Advokatfirman Titov & Partners från och med den 1 januari 2024.

”Vi anslöt båda till Titov & Partners för ett halvår sedan. Den familjära stämningen samt kompetensen och engagemanget hos alla medarbetare på advokatbyrån har gjort starkt intryck på oss. Vi ser fram emot att få vara en del av Titov & Partners fortsatta resa samt att få hjälpa befintliga och nya klienter med frågor kring likvidation, konkurser, företagsrekonstruktioner och de återvinningskrav och andra frågor som är förknippade med obestånd. Obeståndsavdelningen har redan rekryterat medarbetare och vi ser fram emot att utöka gruppen ytterligare.”, säger Alexandra och Anthony.

Alexandra och Anthony är specialiserade inom obeståndsrätt och åtar sig uppdrag som likvidatorer och konkursförvaltare samt bistår med obeståndsrättlig rådgivning. Anthony åtar sig även uppdrag som företagsrekonstruktör och uppdrag inom området tvistelösning.

Tillsammans med Ulf Blommé kommer de att leda Titov & Partners obeståndsavdelning och stärka byråns expertis med sina mångåriga erfarenheter av området.

Vi på Advokatfirman Titov & Partners är mycket glada över att få välkomna Alexandra och Anthony som nya delägare och ser fram emot byråns fortsatta expansion.

Läs mer om vår obeståndsavdelning här.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent