Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt Real Fastigheter AB (publ) vid förvärv av fastigheten Köping Sjötullen 1:57.

16 juni 2023

Höghus

Advokatfirman Titov & Partners har biträtt Real Fastigheter AB (publ) med rådgivning i samband med förvärv av fastigheten Köping Sjötullen 1:57.

Det underliggande fastighetsvärdet är på 79 miljoner kronor. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till ca 35,000 kvm och utgörs av industri, lager och kontor med Volvo Powertrain AB som största hyresgäst. Fastigheten är idag uthyrd till 100 procent.

Titov & Partners team har bestått av Ferid Demirel och Sofia Markusson.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent