Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal

10 december 2021

Blue pipes going to oil refinery

De flesta företagare bedriver sin verksamhet i en hyrd lokal och drabbas med jämna mellanrum av att hyresvärden säger upp hyresavtalet avseende lokalen. Som hyresgäst är det viktigt att veta vad man ska göra när man mottar en uppsägning. Annars riskerar hyresgästen att förlora sina rättigheter mot hyresvärden. Nedan går Jonas Edward, en av Association of Trade Partners Sweden, tidigare Agenturföretagen expertjurister, igenom det viktigaste att ha i åtanke om ditt hyresavtal blir uppsagt.

Artikel är skriven av Jonas Edward, advokat och partner vid Titov & Partners.

Läs mera här: https://www.tradepartnerssweden.se/news/om-hyresvarden-sager-upp-ditt-hyresavtal/

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent