Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt i mål om eftertaxering

1 oktober 2021

Kontor

Kammarrätten har prövat frågan om eftertaxering och skattetillägg vid avyttring av ett antal fastigheter. Skatteverket menade att överlåtelsen av fastigheterna utgjorde skattepliktiga avyttringar som skulle tas upp i deklarationen och nådde framgång med sin talan i förvaltningsrätten.

Klaganden har med biträde av Titov & Partners argumenterat att överlåtelsen bestått av skattefria gåvor. Kammarrätten dömde till klagandeparternas fördel och undanröjde underinstansernas upptaxering om 54 miljoner kronor jämte skattetillägg om 20 miljoner.

Härigenom har kammarrätten fastställt den skatterättsliga betydelsen av civilrättsligt korrekta underlag och anger tydligt var bevisbördan ligger i ett eftertaxeringsärende.

Titov & Partner har i målet representerats av advokat Carl-Anders Sjöberg.

För mer information, läs denna artikel

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent