Jan Gedeborg

Advokat

RÄTTSOMRÅDEN

Affärsjuridik, Bolag, Fastigheter, Transaktioner och Fastighetsbildning, Plan- och bygg, Miljö, Försäkring, Tvistlösning, Processer och Förvaltningsprocess

ERFARENHETER

Advokatfirman Titov & Partners, 2018-

Gedeborg Advokatbyrå, 2018-2018

Bird & Bird Advokat, 2008-2018

Stadsledningskontorets Juridiska avdelning, Stockholm, 1997-2008

Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 1995-1997

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1995

SPRÅK

Svenska, Engelska

ASSISTENT

Ulrika Hansen
+46 8 684 518 64 | ulrika.hansen@titovlaw.se