Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt S.L.G International AB vid ingående av avtal med John Mattson

9 april 2021

Finnboda hamn i solljuset

Advokatfirman Titov & Partners har bland annat biträtt S.L.G International AB vid dess ingående av ett andelsöverlåtelseavtal enligt vilket S.L.G International kommer att överlåta samtliga andelar i Kenora KB (och indirekt fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka) till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ).

Fastigheten Sicklaön 37:46 är belägen vid kajkanten i Finnboda (Nacka). På fastigheten finns en byggnad från 1920-talet med en yta om 1 400 kvadratmeter som idag hyrs ut som kontor. Fastigheten har även en byggrätt där John Mattson planerar att utveckla bostäder. Tillträde till fastigheten kommer att äga rum den 29 april 2021.

Titov & Partners team har bestått av Ferid Demirel, Carl-Anders Sjöberg och Victor Berg.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent