Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har biträtt S.L.G International AB vid ingående av avtal med John Mattson

9 april 2021

Finnboda hamn i solljuset

Advokatfirman Titov & Partners har bland annat biträtt S.L.G International AB vid dess ingående av ett andelsöverlåtelseavtal enligt vilket S.L.G International kommer att överlåta samtliga andelar i Kenora KB (och indirekt fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka) till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ).

Fastigheten Sicklaön 37:46 är belägen vid kajkanten i Finnboda (Nacka). På fastigheten finns en byggnad från 1920-talet med en yta om 1 400 kvadratmeter som idag hyrs ut som kontor. Fastigheten har även en byggrätt där John Mattson planerar att utveckla bostäder. Tillträde till fastigheten kommer att äga rum den 29 april 2021.

Titov & Partners team har bestått av Ferid Demirel, Carl-Anders Sjöberg och Victor Berg.