Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Likvidation av Aktiebolaget Vårljus

1 april 2021

En person som skriver på ett papper

Aktiebolaget Vårljus har sedan 1994 varit Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Beslutet att avveckla bolaget togs den 8 maj 2019. Den 1 november 2019 tillträdde Kalle Lundgren, Titov & Partners, uppdraget som likvidator.

Den 25 mars 2021 hölls slut- och årsstämma i Aktiebolaget Vårljus och genom framläggandet av slutredovisningen är bolaget nu upplöst.

Titov & Partners tackar samtliga inblandade för ett bra arbete med likvideringen av Aktiebolaget Vårljus!

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent