Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Likvidation av Aktiebolaget Vårljus

1 april 2021

En person som skriver på ett papper

Aktiebolaget Vårljus har sedan 1994 varit Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Beslutet att avveckla bolaget togs den 8 maj 2019. Den 1 november 2019 tillträdde Kalle Lundgren, Titov & Partners, uppdraget som likvidator.

Den 25 mars 2021 hölls slut- och årsstämma i Aktiebolaget Vårljus och genom framläggandet av slutredovisningen är bolaget nu upplöst.

Titov & Partners tackar samtliga inblandade för ett bra arbete med likvideringen av Aktiebolaget Vårljus!