Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners biträdde SBK Group AB vid förvärv

25 februari 2021

SBK Malte

SBK Group AB har förvärvat 51 procent av aktierna i AB Malte Gustavsson Frukt & Bär, som bland annat bedriver verksamhet i Västra Götaland, från Voksro AB och Yousef Kachama AB.

Malte Gustavsson Frukt & Bär:s verksamhet består av import och distribution av frukt, bär och grönsaker till stormarknader och grossister.

SBK Group äger sedan tidigare samtliga aktier i SBK Sweden AB som är en ledande importör och grossist inom frukt och grönsaker.

SBK Groups förvärv av Malte Gustavsson Frukt & Bär är ett viktigt led i SBK Groups planer på att bli rikstäckande och där västra Sverige är en viktigt del. Genom förvärvet räknar ledningen i SBK Group med att bolagen inom SBK-koncernen kommer att omsätta mer än 1 miljard kronor under 2021.

Titov & Partners team bestod av Ferid Demirel och Malin Ullsäter.