Kalle Lundgren likvidator för Aktiebolaget Vårljus

25 november 2019

Vårljus var sedan 1994 de 28 Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Det formella beslutet att avveckla bolaget togs i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019. Kalle Lundgren tillträdde sitt uppdrag som likvidator den 1 november 2019.