Skatt

Titov & Partners har många års erfarenhet av rådgivning inom skatterätt. Byrån erbjuder sina klienter en expertis av skatterättslig rådgivning som anpassas efter klientens behov, oavsett om det gäller privatpersoner eller företag, såväl nationella som internationella.

Vår stora mångsidighet inom området innebär att vi kan tillhandahålla rådgivning vid alla tänkbara frågeställningar relaterade till skatterätt, oberoende av frågans komplexitet.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Byte av företagsform
 • Företagsbeskattning, svensk och internationell
 • Generationsskiften
 • Kapitalbeskattning
 • Förvärv och avyttring av bolag
 • Mervärdesskatt
 • Löpande skatterådgivning
 • Personbeskattning, svensk och internationell
 • Skatteprocess
 • Skatterevision
 • Ägarförändringar

Kontaktpersoner